Barndop

Om dopet

Dopinformation Svenska kyrkanVälkommen!

Om dop i din kyrka

Läs mer i församlingens dopfolder

 

Information och bokning

Pastorsexpeditionen, tel. 20 70 76.
Telefontider: Måndag-torsdag 9-12, 13-16 samt fredag 9-12.
Besökstider: Måndag-fredag 9-12.
E-post: adolf-fredrik.forsamling@svenskakyrkan.se

Församlingen har en festlokal som kan bokas för möten och konferenser, dop-, bröllops- och begravningsarrangemang. Vi hjälper gärna till med förtäring och servering om så önskas.
Information och bokning Göta Levin, tel 402 04 81. Läs mer >


Dopfuntar


dopfunt

Dopfunten

Dopklänningar lånas ut!

Adolf Fredriks församling har fyra dopklänningar för utlåning till barn som döps i församlingen.

Dopklänning för utlåning


Dopklänning för utlåning

Dopklänning för utlåning

 

Körsång

I samband med dop/ vigsel/ begravning finns det möjlighet att engagera någon av församlingens körer (ensembler), både för körsång och för att stärka församlingssången. Kontakta någon av församlingens musiker!

 

Dop

Dop

Livet är ett under, en gåva.
Aldrig blir det så tydligt som när vi tar emot ett litet barn. Vi fylls av glädje och tacksamhet över gåvan och förtroendet vi fått, att som föräldrar få ansvaret för ett nytt liv. När vi bär fram vårt barn till dopet, ger vi uttryck för denna glädje och tacksamhet. Vi tackar Gud för barnet vi fått och ber om hans hjälp att bära ansvaret.

Dopet är också vägen in i Svenska kyrkan. Det är genom dopet man blir kyrkotillhörig och medlem i kyrkan. Föräldrar som vill vänta med att låta döpa sitt barn, kan ändå låta barnet tillhöra kyrkan genom att meddela denna önskan till församlingen.

Då tillhör barnet Svenska kyrkan i väntan på dop - och kommer senare, t.ex. i samband med en inbjudan till konfirmandundervisning eller inför 18-årsdagen, att erbjudas dop i församlingen. Om föräldarna varken låter döpa sitt barn eller meddelar att barnet ska tillhöra kyrkan i väntan på dop, kommer barnet inte att tillhöra Svenska kyrkan.

Adolf Fredriks församling erbjuder enskilda dopgudstjänster. Dop i kyrkan är de vanligaste. Variationer på dopgudstjänsten kan förekomma (t ex i hemmet) enligt överenskommelse med tjänstgörande präst.

Döpt i Adolf Fredrik!

Föräldrar som önskar låta döpa sitt barn, är välkomna att kontakta församlingen om tid för dopet och eventeuellt önskemål om präst. Prästen som ska förrätta dopet kommer sedan överens med föräldrarna om tid för dopsamtal. Vid dopsamtalet går man igenom ordningen för dopgudstjänsten, väljer musik och psalmer och tar upp praktiska frågor.

Dop i Adolf Fredriks kyrka

 

Dop i vatten

Om du inte är döpt som barn kan du göra det under konfirmationstiden

Svenska kyrkans logotyp

Adolf Fredriks församling
Besöksadress: Holländargatan 16
Postadress: Box 3270
103 65 Stockholm
Telefon: 08-20 70 76