Församlingsaktuellt

 

Vårprogram 2017

Läs Vårprogrammet 2017 här!


Läs Höstprogrammet 2016 här!

 

Läs Sommarprogrammet 2016 här!

 

Vårprogram 2016

 

Höstprogram 2015

 

Sommarprogram 2015

 

Vårprogram 2015

 

Höstprogram 2014

 

Sommarprogram 2014

 

Vårprogram 2014


Gustaf Vasa församling har flyttat kontoret till Holländargatan/ Kammakargatan!

Anställda ur personalgruppen i Gustaf Vasa församling hyr delar av lokalerna i församlingshuset. De flyttade hit i mitten av februari 2010 så vi är fler personer som jobbar på expeditionen. Vissa uppgifter såsom ekonomi och administrativa funktioner samt fastigheternas skötsel hanteras i samverkan. Det är ingen sammanläggning av församlingarna utan en rent fysisk sammanflyttning, som bl a kommer att främja församlingarnas ekonomiska situation. Respektive församlings verksamheter fungerar precis som tidigare. Vi önskar medarbetarna i Gustaf Vasa församling varmt välkomna hit till oss på expeditionen och i församlingshuset plan 4 och ser fram emot ett gott arbete i samverkan!

 

 

Adolf Fredriks församling

Adolf Fredriks kyrka - tornetAdolf Fredriks församling ryms i området inom Kungstensgatan, Dalagatan, Norra Bantorget, Olof Palmes Gata och Döbelnsgatan i Stockholm. Församlingen har ett varierat utbud av gudstjänster och ett rikt musikliv med många musikandakter och konserter.

Kyrkans läge i Stockholms centrum gör att många av dem som deltar i gudstjänster, musikarrangemang och övrig församlingsverksamhet inte själva bor inom församlingens område. De har sina arbetsplatser här eller har rest hit från andra stadsdelar. Adolf Fredriks kyrka är därmed både församlingskyrka och citykyrka.

Se detaljerad karta här > (extern länk)

Bland de många gravarna på kyrkogården finns t.ex. gravarna för statsministrarna Hjalmar Branting och Olof Palme, och skådespelarna Anders de Wahl och Thor Modéen.

Svenska kyrkans logotyp

Adolf Fredriks församling
Besöksadress: Holländargatan 16
Postadress: Box 3270
103 65 Stockholm
Telefon: 08-20 70 76