Aktiviteter för äldre

 

Tisdagsträffen i vår

Tisdagsträffarna inleds med en lättare gemensam lunch, sedan ett program på ca 45 minuter.
Hjärtligt välkomna till tisdagsträffen
Det serveras lättare förtäring till en kostnad av 30 kr.

24 januari Upptakt med Mat och prat.

7 februari Mat och prat med tipsrunda.

21 februari "Från tonår till tunnhår" musikblandning
med Gert Palmkrantz från Lidingö.

7 mars Filmeftermiddag "En man som heter Ove". OBS! Förlängd träff till 15.45.

21 mars "En kristen människas frihet" ett Lutherskt perspektiv
med Lena Olsson Fogelberg.

4 april Mat och prat med tipsrunda.

18 april Camilla Skorup och Lilian Henriksson berättar om
församlingsresan till Ilemera.

2 maj Allsång med klockaren Bengt, önskerepris!

16 maj Vi gör blomsterarrangemang. Skapa ett eget litet arrangemang!

30 maj Musik med Gustav Ålåker, cello och pianist Johan Larsson. En historisk tonsättare presenteras och de spelar ett urval av hans/hennes kompositioner.

13 juni Fika och rundvandring på Bergianska trädgården. Mer info på träffen 30 maj.

Ansvarig: diakon Annika Persson
annika.b.persson@svenskakyrkan.se
Tel 08-402 04 82

Vi träffas varannan tisdag kl 13.00–14.30 i församlingshuset, Kammakargatan 30. Start den 24 januari 2017.

 

Historiegruppen
Våren 2017

Norrmalm är en vacker och spännande stadsdel. Området har en rik historia som vi forskar kring. Via bibliotek och arkiv, internet och muntliga berättelser får vi veta alltmer om vår bakgrund. Det kan gälla gator, parker och hus lika väl som händelser. En gång var Norrmalm ”Norra förstaden” en självständig stad med egen borgmästare. Här samlades de unga män som skulle avsätta en
kung och hämta hem en ny.
Kristina Smedberg

Skolhuset

Vad vet du om Norrmalm?

Bor du i Birkastan, Sibirien, Vasastan eller på Norrmalm? Är du nyfiken på hur livet levdes förr och hur man försörjde sig här? Kom med och ta reda på mer om Norrmalms historia! Tillökning i gruppen önskas!

Historiegruppen träffas var tredje vecka på torsdagar kl 13–14.30. Första mötet är den 26/1 i församlingslokalerna på Kammakargatan 30. Vårens möten: 26/1, 16/2, 9/3, 30/3, 20/4, 11/5. Gruppens medlemmar är aktiva i egna studier av det historiska Norrmalm. Du som är intresserad av Norrmalms historia – kom med och ta reda på mer! Kontakt och frågor: Leif Stenudd 070-740 04 60 & Leif Eklund 076-910 19 14.
Läs mer! Se Historiegruppens egen fina hemsida och ta del av deras arbete i texter och bilder! Hemsida Historiska Norrmalm!
"Dagens samhälle vilar på det som fanns igår. Vi bygger framtiden idag".

 

 

Äldre

Kyrkans engagemang i äldre människors behov och önskningar är oförändrat starkt, men kräver idag nya tankemönster och arbetsformer. I Adolf Fredriks församling har vi sedan länge arbetat fokuserat och intensivt med äldres totala situation. Vi har utrett hur ett meningsfullt åldrande kan stödjas och tagit reda på äldres behov angående boende och teknik.

Äldre inom församlingen stöds i den sociala situationen genom uppsökande verksamhet för att bryta ensamhet och isolering samt ge stöd vid sjukdom och vård i hemmet. Flera projekt har genomförts senaste åren för att engagera ålderspensionärer i att förbättra sina egna livsvillkor.

Församlingens forskningsprojekt för äldre avslutades i slutet av år 2010. Aktiva äldregrupper som har fötts ur projektet har funnits i några år och de fortsätter med sin verksamhet. Läs om Historiegruppen och Tisdagsträffen till höger.


Trevligt umgänge under Tisdagsträffen 31 mars 2015

Tyvärr finns det många äldre som upplever sig mycket ensamma och isolerade. En del saknar helt sociala kontakter. Där hemtjänsten är inkopplad räcker ofta inte den avsatta tiden till för några längre pratstunder.

Många äldre har problem p g a. små pensioner och ökade kostnader för bostad, mat och medicin. En del har inte råd att lösa ut sin medicin eller att kosta på sig den mat som man egentligen borde.

Allt fler äldre som är svårt sjuka vårdas hemma ända till slutet. Hemtjänsten får en allt mer omsorgsvårdande funktion vid vården av döende gamla. Dessa gamla dör allt oftare hemma, enligt egna önskemål, men inte sällan ensamma, p g a. bristande resurser.

Projekt för äldre

Adolf Fredriks församling har därför genomfört flera projekt för och med äldre. Ett äldreprojekt 2002-2005, med syfte att på olika sätt förbättra den sociala situationen för de personer som är ålderspensionärer och bor och/eller vistas inom Adolf Fredriks församlings gränser. Vår målsättning har varit att bryta den ensamhet och sociala isolering som många ensamma upplever och att aktivt uppsöka och finnas till hands så att människor som vårdas i hemmet inte skall behöva leva och dö helt ensamma.

Äldre – boende – design

Under 2005–2008 har Adolf Fredriks församling arbetat med ytterligare ett äldreprojekt – Äldre – Boende – Design – ett samarbete med Institutionen för designvetenskaper och Certec vid Lunds universitet. Syftet har varit att utveckla kunskaper om det meningsfulla åldrandet och göra det med utgångspunkt från det vi själva vill använda vår tid och energi till. Utifrån detta projekt har olika grupper bildats, vilka du kan se här till höger.

Projektet avslutades 31 juli 2008 och två rapporter finns som beskriver hur projektet framskridit och hur kyrka och forskning samarbetat. De finns att beställa via församlingsexpeditionen till en kostnad av 40 kr/st.

Adolf Fredriks församling samarbetade fortfarande med Lunds universitet under åren 2008-2010 för utvärdering av de långsiktiga resultaten. Forskare i detta samarbetsprojekt var docent Britt Östlund.

Projektrapport – Äldre Boende Design november 2009

Svenska kyrkans logotyp

Adolf Fredriks församling
Besöksadress: Holländargatan 16
Postadress: Box 3270
103 65 Stockholm
Telefon: 08-20 70 76