Lunchtips!

 

Per-Ove Larsson vid orgeln


Lunchmusik

Per-Ove Larsson, orgel

Varje tisdag

12.15 Lunchmusik på orgel Fri entré
Program se musiksidan >

Varje onsdag

12.15 Förbönsmässa

Varje torsdag

12.15 Mässa

Panelsamtal våren 2016
Se affisch!

Panelsamtal hösten 2015

Se affisch!

Panelsamtal våren 2015

Se affisch!


Företag & människor i city

Adolf Fredriks församling lever och verkar mitt i Stockholm. Församlingen har därför ett ansvar för både den bofasta befolkningen och dagbefolkningen, d v s de som inte bor, men rör sig här eller har sina arbetsplatser här. Inom Adolf Fredrik finns många arbetsplatser, både stora och små, och vi arbetar aktivt för att fördjupa relationerna till de företag och organisationer som finns inom församlingens geografiska gränser.

Vi informerar företag och organisationer, både inom och utom församlingens område, om den pågående verksamheten. Det kan bl a vara genom utskick, utdelning av informationsblad/program eller annonsering. Varje termin ordnas öppna föreläsningsserier/panelsamtal med olika teman (fri entré) samt kursverksamhet för själslig och andlig utveckling.

Personalgudstjänster

Församlingen anordnar särskilda personalgudstjänster, såsom minnesgudstjänster, julgudstjänster och visningsgudstjänster. Vi kan erbjuda själavård och enskilda samtal.

 

Kurser 2017

Det anordnas kurser med varierat innehåll:

Samtalsgrupp om Luther och reformationen

Med anledning av reformationsåret 2017 träffas vi för att tillsammans studera och lära oss mer om Luther och reformationen och hur den påverkar oss än idag. Vi möter reformatorn och hans tankar om kyrka, gudstjänstliv och samhälle. Luther vill framhålla friheten inför Gud i den
enskilda kristna människans liv, den frihet som kan leda till ett
ställningstagande och inspirera till ett liv i tro.

Välkomna till samtal, sex tisdagkvällar kl 18 med början 7 februari
i Adolf Fredriks församling.  Kammakargatan 30. Kostnad: 750 kr.
Kaffe och smörgås serveras.

Kontakt och anmälan: Lena Olsson Fogelberg 073-091 60 07.
lena.fogelberg@svenskakyrkan.se Obs! Begränsat antal platser.
Anmälan senast tisdag 31 januari.


Mystik i nutid Samtalskurs om de vetenskapliga och filosofiska landvinningar, som påverkar vår tids andliga situation:

Mystikfilosofi, Gnosis, Post-modernism, Post-kolonialism, Queer-teologi, Feminism, influenser från andra traditioner osv.

Sex onsdagar i vår kl 18–20. 8/2-15/3. Kammakargatan 30.
Kursmaterial på engelska. Smörgås och kaffe serveras. Kostnad: 750 kr. Anmälan: senast 6 februari till församlingsexpeditionen,
08–20 70 76, adolf-fredrik.forsamling@svenskakyrkan.se
Kursledare: Ingemar Claesson ingemar.h.claesson@gmail.comKurser 2015-2016

Universell Mystik – Bland världsreligionernas mystiker

Hösten 2016

6 onsdagar i höst kl 18–20, Kammakargatan 30. Kursavgift: 750 kr. 28 september, 5, 12, 19 och 26 oktober samt 2 november.

Kursen bygger på samtal kring texter av kända och mindre kända mystiker från de stora världsreligionerna: Nagarjuna, Nishida Kitarō, (Buddhism) Kabir, Miriam, (Hinduism) Rumi, Ibn’ Arabi, Attar, Rehab, (Sufism) Eckhart, Johannes av Korset, Simone Weil, Hammarskiöld, Fogelklou (Kristendom) m fl.

Grundtanken är att det finns En mänsklighet, men många religiösa och andliga uttryck. Kulturer varierar över tid, men de djupa mänskliga behoven är likartade för de flesta människor. Möjligheten är att lära känna vår egen tradition genom att studera andra och finna att vi är olika och lika i dogmatik, men lika i frågor angående liv, mening och död. Samlingarna inleds med smörgås och dryck. Många texter är på engelska.

Kursmaterial vid kursstart. Kursledare Ingemar Claesson, präst, tel 070–869 97 78. ingemar.h.claesson@gmail.com
Kontakt och anmälan
Församlingsexpeditionen, 08–20 70 76, adolffredrik.forsamling@svenskakyrkan.se • Obs! Begränsat antal platser

 

Kurs i kristen tro – fördjupning våren 2016

Sex tillfällen under fastan

Torsdagarna • 11 & 18 februari och 3, 10 & 17 mars samt avslutning onsdag 23 mars. Kurs om kristen tro och kristet liv. Församlingshuset, Kammakarg. 30 kl 18.30–20.15 (med avbrott för te och smörgås). Mycket tid för samtal och frågor. Kursen kan leda till dop eller konfirmation. Kursavgift inkl förtäring: 400 kr. Kursledare: Caroline Krook, biskop em. Kontakt och anmälan Församlingsexpeditionen 08–20 70 76 adolffredrik.forsamling@svenskakyrkan.se OBS! Begränsat antal platser. Info www.adolffredrik.se Kursen är fulltecknad! (5/2)

 

Kurs i kristen tro – fördjupning hösten 2015

Jesu lära – Paulus och apostlarna – Den första kyrkan
Kurs om kristen tro och kristet liv. Församlingshuset,
Kammakargatan 30 kl 18.30–20. Mycket tid för samtal och frågor.
Kursavgift 750 kr. Kursledare: Caroline Krook, biskop em.
Sex torsdagar – 22 och 29 oktober samt 5, 12, 19 och 26 november. 5 november i samarbete med S:ta Katharinastiftelsen på Själagårdsgatan 13.
Kontakt och anmälan Församlingsexpeditionen tel 08–20 70 76,
adolf-fredrik.forsamling@svenskakyrkan.se • Obs! Begränsat antal platser.


Jag tror – hjälp min otro våren 2015

Kurs sex onsdagskvällar i fastan om kristen tro och kristet liv Församlingshuset, Kammakargatan 30 kl 18.30–20.

Askonsdagen 18 februari Gud Fader allsmäktig. 25 februari himmelens och jordens skapare. 4 mars Jesus kristus. 11 mars vår Herre. 18 mars död och uppstånden. 25 mars helig Ande. Avslutning på Påskdagen söndag 5 april kl 11.00.

Kursen kan leda fram till dop eller konfirmation för dem som önskar i påskdagens högmässa. Det är bra om du har tillgång till Bibel 2000 och en psalmbok tryckt efter 2005 (kan lånas). Kursavgift 750 kr för en hel kurs.
Kursledare: Caroline Krook, biskop em. Kontakt och anmälan:
Församlingsexpeditionen 08–20 70 76. Obs! Begränsat antal platser.
Läs i Vårprogrammet 2015! Se broschyren!


Vid vår tidräknings början var den kulturella och religiösa situationen mångfasetterad, fantasifullt gränsöverskridande, och kan beskrivas som en intensiv brottning med den mänskliga existensen. Den av oss kända världstolkningen har sina rötter i metafysisk mångfald, paradoxala motsatser och en mängd myter. Mycket av detta är dolt av historiens glömska, mycket är missförstått, men det finns också pärlor, insikter och visioner som fortfarande kan beröra: frågorna är likartade över tid – svaren kan förvåna: myter tecknar existentiell erfarenhet. Välkommen till upptäcktsfärd bland glömda och ofta nedvärderade skrifter.

Kurs i Gnostiska gestalter våren 2016

– Valentinus, Markion, Simon, Magnus, C G Jung m fl V.

Sex onsdagar i vår kl 18–20 Kammakargatan 30. Kursavgift: 750 kr. 20 & 27 januari, 3, 10, 17 & 24 februari. Kursmaterial på engelska. Kontakt Församlingsexpeditionen, adolf-fredrik.forsamling@ svenskakyrkan.se 08–20 70 76. Kursledare: Ingemar Claesson, 070–869 97 78, ingemar.h.claesson@gmail.com.

Grundkurs i Gnosticism hösten 2015

5 onsdagar i höst kl 18–20 Kammakargatan 30. Kursavgift: 650 kr.
9, 16, 23 & 30 september samt 7 oktober.
Gnosticism med Elaine Pagels bok De Gnostiska Evangelierna – används som kurslitteratur. Läsning ur Thomasevangeliet. Kursmaterialet är på svenska.

Gnostiska evangelier hösten 2015

6 onsdagar i höst kl 18–20 Kammakargatan 30. Kursavgift: 750 kr.
28 oktober, 4, 11, 18 och 25 november samt 2 december.
I kursen läser vi några av de mest kända gnostiska evangelierna:
The Gospel of Mary of Magdala, The Gospel of Philip, The Gospel of Judas m fl beroende av tid. Kursmaterialet är på engelska.
Ledare Ingemar Claesson, 070–869 97 78, ingemar.h.claesson@gmail.com

Kontakt och anmälan
Församlingsexpeditionen, 08–20 70 76, adolf-fredrik.forsamling@svenskakyrkan.se • Obs! Begränsat antal platser.

Kurs i Thomasevangeliet våren 2015

Sex onsdagar i vår kl 18–20. 15 april, 22 april, 29 april, 6 maj, 20 maj & 27 maj. Kammakarg. 30. Kursledare: Ingemar Claesson

Välkommen att samtala om en kulturkrets och litterär tradition som ligger nära den kristna, men som samtidigt skiljer sig markant från den. Vid årsskiftet 1945-46 fann några bönder i Övre Egypten en förseglad lerkruka, som visade sig innehålla ett av världshistoriens viktigaste textfynd: tretton papyrusböcker med förhållandevis välbevarat innehåll: ca 50 texter varav 41 var helt nya. Textsamlingen uppkallades efter en by i närheten, Nag Hammadi. Texterna utgår från den Gnostiska traditionen som har stark grekisk förankring. Den mest kända texten är förmodligen Thomasevangeliet, som består av 114 jesusord, varav några kan vara autentiska. Inget sägs om Jesu liv, inget om Påskens händelser, inget om uppståndelsen.
Kursavgift 750 kr. Kontakt och anmälan Församlingsexpeditionen,
08–20 70 76, adolf-fredrik.forsamling@ svenskakyrkan.se
Obs! Begränsat antal platser.


Panelsamtal "Gör inte skillnad på människor"
våren 2016 Se affisch!

Vårens samtalsserie går i medmänsklighetens och mångfaldens tecken.
Det behöver debatteras i en tid när människovärdet inte är en självklarhet för alla. Vi behöver tillsammans arbeta för en bättre värld! Engagemang och människovärdet ska uppgraderas! I samtalen pratar vi om flyktingsituationen, migration, integration, rasism, extremism, människovärde, utsatthet, öppenhet och mångfald.

Vad händer här och i vår omvärld och hur gör vi gott? Moderatorerna Lena Elgueta Blom och Barakat Ghebrehawariat med gäster reder ut.

Moderator 17/3 Barakat Ghebrehawariat demokratiagent och social entreprenör
Moderator 21/4 Lena Elgueta Blomdiakon, projektledare – Projekt Migration, Uppsala stift.

Församlingssalen, Kammakargatan 30. Kl 18-20. Fri entré.

Torsdag 17 mars Daniel Poohl VD Expo & Anna-Lena Lodenius journalist & författare ”Rasism och fanatism i vårt samhälle”

Torsdag 21 april Heléne Lööw historiker och forskare & Ola Larsmo författare och ordförande Svenska PEN ”Om högerextremismen i Sverige och en demokratisk människosyn”

Lena Elgueta Blom Moderator diakon, projektledare – Projekt Migration, Uppsala stift.

Info: Vi i Vasastan sid 9, www.adolffredrik.se, affischer, annonser m m. Kontakt Monika Backlund Informatör i Adolf Fredriks församling, monika.backlund@svenskakyrkan.se 070-962 65 13.

 

Konferenslokal

Uthyrning av församlingslokaler för fester, konferenser, föreläsningar, mötesgrupper, kursverksamhet, bokreleaser samt dop-, bröllops- och begravningsarrangemang m m sker i församlingshuset på Kammarkargatan 30. Teknisk utrustning finns. Läget är perfekt – genuina lokaler mitt i city att hyra, för den lilla och stora konferensen! Man kan då också beställa mat och dryck utifrån önskemål. Vi hjälper gärna till och är kreativa med förtäring, servering och dekorationer efter önskemål. Församlingen har en festlokal, ett större och ett mindre mötesrum, stor församlingssal och en fin stenhall som är utmärkt för inledande mingel. Köket har totalrenoverats kring årsskiftet och är i drift sedan i början av mars 2015. Så välkommen att skaffa mer information och boka hos husmor/kökschef Göta Levin kontakt som ansvarar för lokalerna.Servering

 

Underhållning – körsång

Vi kan erbjuda professionell körsång utanför kyrkan om företaget önskar en konsert på plats hos sig vid t ex en konferens. Kontakta dirigent/körledare Christoffer Holgersson kontakt för information.

Adolf Fredriks kyrkas ungdoomskör 2012
Adolf Fredriks kyrkas ungdomskör 2012

Svenska kyrkans logotyp

Adolf Fredriks församling
Besöksadress: Holländargatan 16
Postadress: Box 3270
103 65 Stockholm
Telefon: 08-20 70 76