Musikaktuellt

 

Musikprogram våren 2017

Musikprogram var 2017

Musikprogram våren 2017
Se foldern!


Christian Ljunggren

1942-2017

Körledaren och den tidigare medarbetaren på P2 musik – dåvarande Musikradion - Christian Ljunggren har avlidit. I över 20 år var han anställd på Sveriges Radio P2 och verkade där som programledare och presentatör.

Christian Ljunggren var ledare och dirigent för Adolf Fredriks Madrigalkör, som han lett sedan länge och fram till sin död. Med kören, som än i dag har många medlemmar kvar från starten, gav han många konserter i kyrkan. En återkommande tradition i Adolf Fredriks kyrka var trettondagskonserten med madrigalkören.

Christian Ljunggren

Fotograf: Kjell Jehrlander

Läs om Christian Ljunggrens engagerade och verksamma liv inom musiken. Både i Sverige och internationellt.
Christian Ljunggren blev 75 år.

Text av: Curt Carlsson Läs här!

Musikprogram hösten 2016

Se foldern!

 

Musikprogram våren 2016
Se foldern!


Musikprogram hösten 2015
Se foldern!

 

Musikprogram våren 2015
Se foldern!

 

Musikprogram hösten 2014
Se foldern!


Vi samarbetar med

sensus

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, kurser, utbildningar och kultur över hela landet. Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor. www.sensus.se


Till sidan Musikprogram!

 

Anders Eby

Anders Eby får medalj av kungen

Eby fick medalj från kungen

HM konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band

Körledaren Anders Eby har hedrats med en medalj från kungen. Han är kyrkomusiker i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm och leder Mikaeli kammarkör. År 2010 blev han utsedd till Årets körledare.

KÖRER EBY LETT:

  • Mikaeli Kammarkör 1972-
  • S:t Johannes ungdomskör
    1977-1987
  • Uppsala Akademiska Kammarkör 1974-1983
  • Pro Coro Canada 1988-1992
  • Kungliga Musikhögskolans kammarkör 1994-2009
  • Piteå Musikhögskolas Kammarkör 2009-2010

Anders Eby har studerat kördirigering för Eric Ericson, och var under åren 1994 till 2009 professor i kördirigering och körsång vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Han är nu professor i kördirigering vid musikhögskolan i Düsseldorf, Tyskland.

Stort grattis!


Anders Eby
Årets körledare 2010!

Mikaeli kammarkör's grundare, dirigent och konstnärlige ledare Anders Eby har utsetts till 2010 års körledare!

www.mikaeli.se

Eric Ericsondagen 2010 – Resultat från Körlivets Oscarsgala


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syskonrabatt

Om det är fler i syskonskaran som medverkar i någon av barn- och ungdomskörerna utgår 200 kr syskonrabatt efter första fullt betalande syskonet upp t om 17 års ålder.
Exempel:
Syskon 1 sjunger i diskantkören: 700 kr för syskon 1.
Syskon 2 sjunger också i diskantkören: 700 kr - 200 kr = 500 kr för syskon 2.
Syskon 3 sjunger i barnkören: 700 kr - 200 kr = 500 kr för syskon 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik

Musik i Adolf Fredrik

Adolf Fredriks församling har en stark musikalisk tradition och kyrkomusiken spelar en viktig roll. Vi har ett rikt och varierat utbud av musik vid såväl gudstjänster som konserter. Vi har valt att satsa ansenliga resurser och har ett stort engagemang i musiken. Verken som framförs är av mycket hög kvalitet. Tio körer är knutna till församlingen och ibland kommer gästande musiker hit för att framföra konserter.

Församlingen har en stor körverksamhet med körer för vuxna, barn och ungdomar. Om du är intresserad av att sjunga i någon av våra körer är du välkommen att kontakta respektive körledare. Mer information hittar du nedan.

Så kom och lyssna till musiken i Adolf Fredriks kyrka!

Musikprogrammet hittar du här >

Adolf Fredriks kyrkas ungdomskör vann GRAND PRIX

vid 14th international choirfestival Tallinn 2015 som ägde rum 23-25 april.
Ett 30-tal körer från Estland, Lettland och Litauen likväl som Finland, Vitryssland, Slovenien, Österrike, Tyskland, Norge, Indonesien och Sverige deltog i festivalen och tävlingen​. Efter genomförda tävlingsprogram​ i olika kategorier fick Adolf Fredriks kyrkas ungdomskör​ ​delta i finalen och vann GRAND PRIX. Det är första gången en svensk kör​ vinner Grand Prix​ i Tallinn international choirfestival​ ​sedan ​starten​ 1972.​

Adolf Fredriks kyrkas ungdomskör fick ta emot följande priser:
Guld i kategori ”Kammarkör”
Silver i kategori ”Nutida musik”

Länk till resultatsidan

Adolf fredriks kyrkas ungdomskor
 Adolf Fredriks kyrkas ungdomskör utanför konserthuset i Tallinn


Christoffer Holgersson presenterar välgörenhetskonserten till förmån för Världens Barn 6 oktober 2014. Foto: Binniam Eskender.


Konsert till förmån för Världens Barn 6 oktober 2014.
Foto: Binniam Eskender
.

Mässa för alla åldrar

oppet hus
Öppet hus 18 september 2016 – Mässa för alla åldrar – församlingens barnkörer

Adolf Fredriks församling har en livlig körverksamhet  med flera körer av hög klass

Församlingens körer

Mikaeli kammarkör

Mikaeli kammarkör är en av Sveriges mest välrenommerade blandade körer. Kärleken till musiken i allmänhet och till all fantastisk körmusik i synnerhet är drivkraften bakom det vi gör. Mikaeli kammarkör vill verka i musikens tjänst och låta den klassiska och förväntade musiken inta en lika självklar plats i repertoaren, som den nya musiken - det oväntade och okända.

Alltsedan starten i början av 1970-talet har den sammanhållande länken varit Anders Eby, körens grundare, dirigent och konstnärlige ledare. Han har genom åren anlitats regelbundet som lärare i kördirigering vid olika musikhögskolor, vid kurser på alla nivåer i Sverige och utomlands och som jurymedlem vid internationella festivaler.

Åren 1994-2009 innehade Anders Eby professuren i kördirigering och körsång vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm med huvudsakligen ansvar för kördirigenternas diplom- och masterutbildning samt ledarskapet för Musikhögskolans Kammarkör. Hösten 2009 tjänstgjorde han som gästprofessor vid Musikhögskolan i Piteå och tillträdde från april 2011 en tjänst som professor i kördirigering vid Robert Schumann Musikhochschule i Düsseldorf, Tyskland. Utsedd till Årets körledare 2010!

Redan i oktober 1970 påbörjade han arbetet med vad som senare kom att utvecklas till Mikaeli kammarkör; den ensemble som genom åren varit hans eget instrument.

Mikaeli kammarkör anlitas ofta för uruppföranden, samt för radio- och skivinspelningar. 1986 tilldelades kören Svenska fonogrampriset för sin inspelning av Frank Martins Mässa för dubbelkör. 1990 gjorde kören tillsammans med Drottningholms barockensemble den första svenska inspelningen av Bachs mässa i h-moll. Andra exempel på körens skivinspelningar är franskklingande musik av Debussy, Daniel-Lesur, Egk och Francaix samt julmusik på CD.

Mikaeli kammarkör vid ett konsertframträdande i juni 2008. Klicka för större bild
Mikaeli kammarkör vid ett konsertframträdande. Man gav Messiaen: Trois petites de la présencè divine. De Frumerie: Vita Nuova.
L-E Larsson: Förklädd Gud. Dirigent Anders Eby.

Mikaeli kammarkör 40-årsjubileum 2010
40-årsjubileumskonsert i Adolf Fredriks kyrka 23 oktober 2010

Mikaeli kammarkör hör sedan 2002 hemma i Adolf Fredriks Församling. Kören repeterar på tisdagkvällar i församlingssalen. Om du är intresserad av att söka till Mikaeli kammarkör kan du skicka ett mail till stamfiskaler@mikaeli.se Mer aktuell information om kören, skivinspelningar och kommande konserter hittar du på www.mikaeli.se.

 

Adolf Fredriks Vokalensemble – AVE

Adolf Fredriks Vokalensemble

AVE – Adolf Fredriks Vokalensemble medverkar vid högmässor på söndagar kl 11.00, men det händer att ensemblen konserterar; oftast i form av musikgudstjänst. Numerären skiftar mellan 8 och 16 sångare beroende på uppgiften. Förutom en bra röst måste notläsningsförmågan vara god då ensemblen endast repeterar strax innan uppsjungning.


Barn- och ungdomskörverksamheten i Adolf Fredriks församling (läsåret 2017). Christoffer Holgersson ledare/kyrkomusiker
christoffer.holgersson@svenskakyrkan.se

 


Kulturnatt 23 april 2016

afuAdolf Fredriks kyrkas ungdomskör 2012.
Dirigent Christoffer Holgersson längst till vänster.

Luciakonsert 2013Adolf Fredriks kyrkas ungdomskör gav de traditionella och mycket omtyckta Luciakonserterna "från mörker till ljus" den 13 december 2013. Kyrkan var fullsatt som vanligt. Dirigent Christoffer Holgersson.
Foto: David Spak.

 

 

Adolf Fredriks kyrkas nya ungdomskör 13-17 år

riktar sig till körvana ungdomar i åldrarna 13–17 år.

Repetitioner äger rum på måndagar kl. 18.45–20.30 inkl. paus med fika
som vanligtvis ordnas av församlingspersonal och ingår i terminsavgiften.
Adress: Kammakargatan 30. Ledare är Christoffer Holgersson.
Nya ungdomskören sjunger allt från enstämmig till flerstämmig körmusik för sopraner och altar och på sikt även tenorer och basar. Vi sjunger a cappella eller tillsammans med orgel/piano och ibland verk och kompositioner med mindre eller större orkester och solister. Repertoaren riktar sig mot den klassiska körrepertoaren men vi sjunger också körmusik inom jazz, visa, folkton m m.

Provsjungning krävs och både egen övning och hög närvaro förväntas. Provsjungningar äger vanligtvis rum i slutet av vårterminen samt under mitten/slutet av augusti inför höstterminsstarten.

Välkommen att skicka in din intresseanmälan för provsjungning via detta digitala formulär så kontaktar vi er när vi anordnar provsjungningar.

Välkommen att skicka in din intresseanmälan för provsjungning via detta digitala formulär.

Avgiften är 700 kr/termin (1 400 kr/termin för icke medlemmar i Svenska kyrkan). Syskonrabatt – se längre ner.

 

Adolf Fredriks kyrkas kammarkör (fd ungdomskör)

riktar sig till mycket körvana unga vuxna från 18 år upp till omkring 35 år. Repetitioner äger rum på onsdagar kl 18.30–21.30. Adress: Kammakargatan 30. Konstnärlig ledare och dirigent är Christoffer Holgersson.

I AFkk (fd AFu) sjunger vi allt från enstämmig till flerstämmig körmusik.
Vi sjunger a cappella eller tillsammans med orgel/piano och vi tar oss också an större verk med stor eller liten orkester och solister. Repertoarens fokus riktar sig mot den klassiska körrepertoaren, men vi sjunger också körmusik inom jazz, visa, folkton m m. Kören har en mycket hög ambitionsnivå där individuellt ansvar är en självklarhet och egen övning mellan repetitionerna förväntas av varje korist.

AFkk samarbetar med El Sistema i Stockholm sedan ht 2013 och fungerar som en av samarbetsensemblerna till El Sistema Stockholm vid sidan av Sveriges Radios symfoniorkester, Radiokören & KMH med flera. Mer info www.elsistema.se

Provsjungning med a vista prov krävs. Provsjungningar äger vanligtvis rum i mitten/slutet av augusti. Vanligtvis består kören av omkring 30-35 korister.
Välkommen att skicka in din intresseanmälan för provsjungning via detta digitala formulär.

Adolf Fredriks ungdomskör vid Luciakonsert i Westminster Cathedral, London, december 2008. Foto: Paul Brown

Adolf Fredriks kyrkas ungdomskör vid Luciakonsert i Westminster Cathedral, London.

Ungdomskören i Polen maj 2009

Adolf Fredriks kyrkas undomskör tog hem Grand Prix-priset som bästa kör i den internationella körtävlingen i Sopot, Polen.


 

Adolf Fredriks kyrkas diskantkör 9-12 år

 

Repetitioner äger rum på måndagar kl. 17.00 - 18.30 inkl.
paus med fika som vanligtvis ordnas av församlingspersonal och ingår i terminsavgiften. Adress: Kammakargatan 30. Ledare är Christoffer Holgersson.

AF kyrkas diskantkör har en hög ambitionsnivå och sjunger allt från enstämmig till flerstämmig körmusik för sopraner och altar. Vi sjunger a cappella eller tillsammans med orgel/piano och ibland kompositioner tillsammans med instrumentalensemble/orkester. Repertoaren riktar sig mot den klassiska körrepertoaren men vi sjunger också körmusik inom jazz, visa, folkton m m.

Provsjungning krävs och både egen övning och hög närvaro förväntas.
Provsjungningar äger vanligtvis rum i slutet av vårterminen samt under mitten/slutet av augusti inför höstterminsstarten.

Välkommen att skicka in din intresseanmälan för provsjungning via detta digitala formulär så kontaktar vi er när vi anordnar provsjungningar.

Avgiften är 700 kr/termin (1 400 kr/termin för icke medlemmar i Svenska kyrkan) Syskonrabatt – se längre ner.

 

 

Adolf Fredriks kyrkas barnkör 7-8 år

 

Repetitioner äger rum på måndagar kl 16.00–16.50.
Adress: Kammakargatan 30. Ledare är Christoffer Holgersson.
Barnkören sjunger mest unison sång men provar ibland någon diskant-stämma eller annan stämma till melodin. Vi utforskar och lär oss om det vokala uttryckets möjligheter och klanger.

Provsjungning krävs och både egen övning och hög närvaro förväntas.
Provsjungningar äger vanligtvis rum i slutet av vårterminen samt under mitten/slutet av augusti inför höstterminsstarten.

Välkommen att skicka in din intresseanmälan för provsjungning via detta digitala formulär så kontaktar vi er när vi anordnar provsjungningar.

Avgiften är 700 kr/termin (1 400 kr/termin för icke medlemmar i Svenska kyrkan) Syskonrabatt – se längre ner.

Familjegudstjanst 20 mars 2011

Barnkörerna medverkar vid familjegudstjänster. Familjegudstjänst "VÄXTKRAFT". Adolf Fredriks kyrkas barn- och miniorkörer. Christoffer Holgersson & Emelie Power, körledare

Julspelet

Julspelet

 

Adolf Fredriks kyrkas miniorkör och sångfåglar

Adolf Fredriks kyrkas miniorkör 4-5 år
Repetitioner äger rum på måndagar kl. 16.10 – 16.50
Adress: Kammakargatan 30. Ledare är Isabel Josephson

Här lär vi oss på ett lekfullt sätt grunderna för sångteknik, tränar gehöret och lär oss grundläggande musikteori. Vi medverkar med sång vid olika gudstjänster, oftast tillsammans med flera andra barnkörer i församlingen.

Välkommen att skicka in din intresseanmälan så kontaktar vi er när plats blir tillgänglig.

Avgift: 700 kr/termin (1 400 kr/termin för icke medlemmar i Svenska kyrkan). Syskonrabatt – se längre ner.


Adolf Fredriks kyrkas sångfåglar grupp 1: 6-7 år
Repetitioner äger rum på måndagar kl. 17.00 – 17.40.
Adress: Kammakargatan 30. Ledare är Isabel Josephson.

Här lär vi oss grunderna för sångteknik, tränar gehöret och lär oss grundläggande musikteori. Vi medverkar med sång vid olika gudstjänster, oftast tillsammans med flera andra barnkörer i församlingen.

Välkommen att skicka in din intresseanmälan så kontaktar vi er när plats blir tillgänglig.

Avgift: 700 kr/termin (1 400 kr/termin för icke medlemmar i Svenska kyrkan).
Syskonrabatt – se längre ner.


Adolf Fredriks kyrkas sångfåglar grupp 2: 7-10 år
Repetitioner äger rum på måndagar kl. 17.45 – 18.30.
Adress: Kammakargatan 30. Ledare är Isabel Josephson.

Här lär vi oss grunderna för sångteknik, tränar gehöret och lär oss grundläggande musikteori. Vi medverkar med sång vid olika gudstjänster, oftast tillsammans med flera andra barnkörer i församlingen.

Välkommen att skicka in din intresseanmälan så kontaktar vi er när plats blir tillgänglig.

Avgift: 700 kr/termin (1 400 kr/termin för icke medlemmar i Svenska kyrkan). Syskonrabatt – se längre ner.

 

Syskonrabatt

Om det är fler i syskonskaran som medverkar i någon av barn- och ungdomskörerna utgår 200 kr syskonrabatt efter första fullt betalande syskonet upp t om 17 års ålder.

Exempel:
Syskon 1 sjunger i diskantkören: 700 kr för syskon 1.
Syskon 2 sjunger också i diskantkören: 700 kr - 200 kr = 500 kr för syskon 2.
Syskon 3 sjunger i barnkören: 700 kr - 200 kr = 500 kr för syskon 3.


Adolf Fredriks kyrkas miniorkör övar

Svenska kyrkans logotyp

Adolf Fredriks församling
Besöksadress: Holländargatan 16
Postadress: Box 3270
103 65 Stockholm
Telefon: 08-20 70 76