Mer information

Frågor besvaras av: Annika Millde barn- och familjepräst och t f kyrkoherde eller församlingspedagog Lovisa Tengelin


Kontaktsidan

Information om konfirmationsläsning i Adolf Fredriks församling >


Skolprojekt på Norrmalm

4 temadagar om livet

Samtal om livsfrågor
Varje läsår arrangerar Svenska kyrkans församlingar på Norrmalm fyra tillfällen då klasser i årskurs 6–9 från Norrmalms skolor får komma till någon av våra kyrkor för att samtala om livsfrågor.

Tanken är att ungdomarna ska beredas möjlighet att närma sig några av livets stora teman på ett upplevelsebaserat sätt. De kommer i samband med detta också få en en kort allmänbildning om de vanligaste sätten som man kommer i kontakt med kyrkan – dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Träffarna är uppbyggda så att alla elever kan vara med, oavsett tro och religiös tillhörighet.

Besöken sker klassvis tillsammans med ansvarig lärare. Varje klass erbjuds ett besök per läsår och ett besök tar ungefär två timmar. Varje träff är helt fristående, så klassen behöver inte ha varit med vid något av de andra tillfällena. Träffarna är kostnadsfria och det är ett begränsat antal tillfällen.

Teman för de olika årskurserna är:
Åk 6: Vem är jag?,
åk 7: Meningen med livet?,
åk 8: Kärlek & relationer,
åk 9: Döden.

Norrmalmsförsamlingarna kommer att kontakta skolorna med en inbjudan inför varje träff.

Kontakta vik. församlingspedagog Lovisa Tengelin, 08-402 04 77,
070-887 99 86 för mer info!

Skola

Adolf Fredriks församling har under många år haft samarbeten med två av de skolor som finns inom församlingens gränser: Lilla Adolf Fredriks skola och Adolf Fredriks musikklasser. I låg- och mellanstadieskolan Lilla Adolf Fredriks skola är arbetet inriktat på att ge barnen kunskap om kristen tro, tradition och etik genom s k jul- och påskvandringar och viss lektionsmedverkan.


Påskspel 2015. Foto: Binniam Eskender

I mellan- och högstadieskolan Adolf Fredriks musikklasser har arbetet sedan 1988 varit inriktat på barns och ungdomars etiska och existensiella utveckling - att hjälpa barn och ungdomar som vistas i församlingen att utveckla goda karaktärsegenskaper såsom empati, tillit, respekt, tolerans m m. Bägge skolorna har sina skolavslutningar i Adolf Fredriks kyrka.

Skolavslutning

Skolavslutning
Skolavslutning i Adolf Fredriks kyrka

Svenska kyrkans logotyp

Adolf Fredriks församling
Besöksadress: Holländargatan 16
Postadress: Box 3270
103 65 Stockholm
Telefon: 08-20 70 76