Adolf Fredriks program

Programmet utkommer med tre nummer per år (i början av februari, kring midsommar och i början av september) och delas ut till alla hushåll inom församlingen. Därutöver distribueras julkort och påskkort. Om du inte får ditt program, kontakta församlingsexpeditionen. Program finns även att hämta i kyrkan och i församlingshuset.Vårprogram 2017

 

Läs Höstprogrammet 2016 här!

 

Läs Sommarprogrammet 2016 här!

 

Vårprogram 2016

 

Höstprogram 2015

 

Sommarprogram 2015

 

Vårprogram 2015

 

Höstprogram 2014

 

Sommarprogram 2014


Vårprogram 2014


 

Verksamhet

Alltid mycket verksamhet och aktiviteter hos oss!

I församlingen håller vi en hög ambitionsnivå inom de områden vi prioriterar. Våra målgrupper är många och vi har ansvaret för att erbjuda församlingsbor likväl som alla andra människor som rör sig och arbetar i city, ett bra urval av aktuell verksamhet. Förutom förrättningar såsom dop, konfirmation, vigsel/välsignelse och begravning har vi fasta tider för mässor och gudstjänster under hela veckan. Högmässan är som vanligt på söndagar kl 11. Då medverkar alltid någon av församlingens körer.

För barnen och deras föräldrar finns grupper för olika åldrar där man kan leka, fika och umgås. Ungdomar träffas i samband med konfirmationsundervisning, ledarutbildning och "tisdagschill". Spännande och lärorika resor samt delaktighet i planeringen kring tisdagsandakterna ingår. Familje- och babygudstjänster anordnas minst en gång per månad & pysselkvällar arrangeras för hela familjen några gånger per termin. Mammagruppen ägnar sig ofta åt kulturaktiviteter.

Musik är av stor betydelse i Adolf Fredriks församling. Året runt erbjuds många musiktillfällen: Konserter med stora oratorier, körkonserter, orgelkonserter, musikaler, kammarmusik m m, samt all musik i gudstjänsterna. Här finns tio olika körer, från 4 år och uppåt. De är alla synnerligen aktiva – konserter utomlands, körtävlingar, körresor, skivinspelningar, körsamarbeten inom Sverige och utomlands etc. Vi vill värna om Adolf Fredriks kyrkas tradition att vara Musikkyrkan!

Äldre har hela 2000-talet blivit extra väl omhändertagna inom de forskningsprojekt som varit igång och engagerat många. Projekten har kartlagt allmänna behov, boende och teknik. De har nu mynnat ut i ett flertal aktivitetsgrupper som ses regelbundet och utbyter erfarenheter: Studiecirkeln i litteratur, Historiegruppen och Tisdagsträffarna är grupper och föreningar med stort deltagarantal.

Inom diakonin pågår viktiga insatser för behövande. Det kan vara bidrag ur fonder, till bl a barn & ungdom, samtal och rådgivning, besök, regelbundna träffar, resor och fikastunder. I november varje år är det stort födelsedagskalas för äldre som fyller jämnt. Tisdagsträffen är en populär mötesplats med lunch och prorgrampunkt, som återkommer varannan tisdag under höst- och vårterminerna. Ett trevligt inslag i vardagen.

Företagens anställda inom församlingen och alla andra som rör sig i vårt område är välkomna att besöka oss och ta del av veckans program. På tisdagarna har vi lunchmusik på orgel och på onsdagar och torsdagar är det mässa. Vi informerar företagen om verksamheten i Adolf Fredriks församling, bl a genom annonsering. Vi inbjuder även till själavård, föreläsningar, panelsamtal och kurser, skönklingande körsång samt uthyrning av lokaler för den lilla och stora konferensen.

Skolorna inom församlingens gränser är i kyrkan när klasserna har skolavslutningar. De medverkar även i dramer som utspelas, i just utbildningssyfte – i den kristna tron. Skolorna besöker vi löpande för att upprätthålla en god kontakt. Det pågår ett spännande Skolprojekt för högstadiet. Det och konfirmandarbetet är samarbetsprojekt för de fyra norrmalmsförsamlingarna.

Kursverksamhet äger rum under höst- och vårterminerna. De är av varierat slag – exempelvis djupdykning i existentiella och filosofiska frågor eller förberedelseträffar inför resor och retreater.

Denna sammanfattning är inte komplett, utan detaljerna får du under varje avsnitt. Surfa på! Och välkommen hit!

Svenska kyrkans logotyp

Adolf Fredriks församling
Besöksadress: Holländargatan 16
Postadress: Box 3270
103 65 Stockholm
Telefon: 08-20 70 76