Ringar

Om vigsel

På Svenska kyrkans webbplats >

Om välsignelse på Svenska kyrkans webbplats >

Folder

Foldern finns att hämta i Adolf Fredriks kyrka!
Omslagsfoto: Elisabeth Ohlson Wallin

 

Blommor

Information och bokning

Pastorsexpeditionen, tel. 20 70 76.
Telefontider: Måndag-torsdag 9-12, 13-16 samt fredag 9-12.
Besökstider: Måndag-fredag 9-12.
E-post: adolf-fredrik.forsamling@svenskakyrkan.se

Församlingen har en festlokal som kan bokas för möten och konferenser, dop-, bröllops- och begravningsarrangemang. Vi hjälper gärna till med förtäring och servering om så önskas.
Information och bokning Göta Levin, tel 402 04 81. Läs mer >

 

Körsång

I samband med dop/ vigsel/ begravning finns det möjlighet att engagera någon av församlingens körer (ensembler), både för körsång och för att stärka församlingssången. Kontakta någon av församlingens musiker!

 

Vigsel och välsignelse


Enligt den kristna tron är äktenskapet Guds gåva
och ett heligt förbund. Vigselaktens viktigaste delar är läsning ur Bibeln, brudparets löften ”inför Gud och i denna församlings närvaro”, bönen över ringarna och välsignelsen av brudparet.

Den kyrkliga och den borgerliga vigseln har samma rättsliga giltighet. Par som gift sig borgerligt kan, om de så önskar, få ”välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap”.

1995 bejakade kyrkan homosexuella relationer, och 2005 bejakades välsignelse av partnerskap. Kyrkomötesbeslutet från 2005 kan dock inte längre följas eftersom partnerskap inte längre kan ingås. Från och med 1 maj 2009 finns bara äktenskapet som juridiskt giltig form av samlevnad för homosexuella.

  • Ordningen för vigselgudstjänst i Svenska kyrkan är den som finns i 1986 års kyrkohandbok.
  • Denna ordning gäller från och med 1 november 2009 även vid vigsel för par av samma kön, dock med några alternativa formuleringar.
  • Dessa alternativ är införda och markerade i fetstil i anvisningarna för vigselgudstjänsten. Alternativen gäller endast vid vigsel av par av samma kön. Läs mer på Svenska kyrkans hemsida  

Vigsel eller välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap erbjuds i Adolf Fredriks kyrka. För den som tillhör Svenska kyrkan är vigseln eller välsignelseakten kostnadsfri.

Par som skall vigas eller välsignas i Adolf Fredriks kyrka träffar först vigselprästen för samtal om vigseln eller välsignelsen, dess innebörd samt planering av vigselgudstjänsten/välsignelsen. Vigseln/välsignelsen följer en given struktur, men det finns stora möjligheter att utforma den på ett personligt sätt. Församlingen har två stycken vackra brudkronor för utlån vid vigsel/välsignelsen i Adolf Fredriks kyrka.

Brudkrona

Brudkrona

 

Svenska kyrkans logotyp

Adolf Fredriks församling
Besöksadress: Holländargatan 16
Postadress: Box 3270
103 65 Stockholm
Telefon: 08-20 70 76