-

 

Adolf Fredriks kyrka

Kyrkan är öppen för besök, andakt och ljuständning:

  • Måndag kl 13–18
  • Tisdag–onsdag kl 10–16
  • Torsdag kl 10.30–16
  • Fredag–söndag kl 10–16
  • Holländargatan 14

Aktuellt

Ledig tjänst:
Kyrkoherde


Läs mer om tjänsten här!


Vårprogram 2017

Vårprogrammet är under produktion (170112) och förväntas vara färdigtryckt till i mitten av februari. Vårprogrammet kommer att finnas här på hemsidan så snart det är möjligt. Även hemsidan kommer att uppdateras i januari med vårens verksamhet och alla aktiviteter vi kommer att genomföra i Adolf Fredriks församling denna termin.

 

Kurser VT-2017:

Samtalsgrupp om Luther och reformationen

Med anledning av reformationsåret 2017 träffas vi för att tillsammans studera och lära oss mer om Luther och reformationen och hur den påverkar oss än idag. Vi möter reformatorn och hans tankar om kyrka, gudstjänstliv och samhälle. Luther vill framhålla friheten inför Gud i den enskilda kristna människans liv, den frihet som kan leda till ett ställ ningstagande och inspirera till ett liv i tro.

Välkomna till samtal, sex tisdagkvällar kl 18 med början 7 februari i Adolf Fredriks församling.  Kammakargatan 30. Kostnad: 750 kr. Kaffe och smörgås serveras.

Kontakt och anmälan: Lena Olsson Fogelberg 073-091 60 07.
lena.fogelberg@svenskakyrkan.se
Obs! Begränsat antal platser.

Anmälan senast tisdag 31 januari.

Foto:Magnus Aronson /Ikon

Foto:Magnus Aronson /Ikon  

Mystik i nutid Samtalskurs om de vetenskapliga och filosofiska landvinningar, som påverkar vår tids andliga situation:

Mystikfilosofi, Gnosis, Post-modernism, Post-kolonialism, Queer-teologi, Feminism, influenser från andra traditioner osv.

Sex onsdagar i vår kl 18–20. 8/2-15/3. Kammakargatan 30. Kursmaterial på engelska. Smörgås och kaffe serveras. Kostnad: 750 kr.

Anmälan: senast 6 februari till församlingsexpeditionen,
08–20 70 76, adolf-fredrik.forsamling@svenskakyrkan.se
Kursledare: Ingemar Claesson ingemar.h.claesson@gmail.com

 

Kollekt och intäkter skänkes. Stort tack!

Julspelsintäkterna 2016 gick till Världens Barn. Vår samarbetspart Biljett Nu skänker sin del tillsammans med församlingens del. Sammanräknat med den upptagna kollekten får Världens barn totalt 26 205 kr till sin verksamhet.
Stort tack till Biljett Nu & alla generösa givare! Läs mer: Världens Barn

 


Julkort 2016

Julkort 2016

Läs julprogram 2016 här!


Höstprogram 2016

Läs Höstprogrammet 2016 här!

 

Musikprogram hösten 2016

Musikprogram hösten 2016
Se foldern!

 

Ansök om bidrag för barn och ungdom

Stiftelsen Adolf Fredriks Barnhem
Nästa gång blir i april 2017. Sista ansökningsdag är den 4 april 2017.

Mer information:
stiftelseansökan.se

Läs mer på sidan Diakoni!

Där kan du även läsa om/ansöka om fondmedel från Adolf Fredriks församlings stiftelser!

Kontakt: Diakon Annika Persson


Biljetter

Förköp av biljetter hos vår samarbetspart www.biljettnu.se

logotyp

Angående hackade e-postkonton och lösenord

I dagens nyhetsflöde informeras vi om miljontals e-postkonton och lösenord som har blivit hackade. Vi har dessutom fått information om att ett av de drabbade företagen är Biljett Nu, vilket vi i Adolf Fredriks församling samarbetar med.

Vi vill därför upplysa om detta och att man kan se över sina kontouppgifter som är kopplade till Biljett Nu om man har använt tjänsten för att förköpa biljetter till någon av våra konserter. Vi är ledsna om den uppkomna situationen medför besvär för er.

Mer information från Biljett Nu:
"Det som är viktigt för alla kunder att veta är att på vår hemsida biljettnu.se sparas ingen känslig information såsom betalinformation och personnummer utan detta sköts endast av våra betalleverantörer och då helt krypterat.
ingen obehörig kan komma åt kontona, och det säkerställdes redan i somras genom att vi vidtog en rad säkerhetsåtgärder".

Läs mer här om hur man går tillväga för att byta lösenord m m!

Mer info via Svt nyheter: Där kan ni via deras sökmotor få information om en e-postadress du använder har blivit drabbad. https://dold.svt.se

Vänliga hälsningar
Adolf Fredriks församling (2016-11-22)
tillf. kyrkoherde Annika Millde

 

Se kyrkan i panoramavy!

Foto: queenmedia.se vecka 38, 2014

Utträde genom onlinetjänst

En utträdesanmälan ska vara egenhändigt undertecknad, vilket innebär att anmälan ska skickas per post och vara undertecknad med penna. Vi vill vara säkra på att det faktiskt är du som vill gå ur Svenska kyrkan.
En utträdesblankett går att hämta på församlingsexpeditionen eller få hemskickad. (2016-09-27)

 

Resvanor och granskning

Många av oss har hunnit se eller höra rapporterna från Ekot och i Aftonbladet om resvanor hos församlingar i Svenska kyrkan.

I början av året efterfrågade Ekot redovisning av resor och kvitton för kost och logi under dessa från samtliga församlingar i Svenska kyrkan.
Adolf Fredriks församling skickade in efterfrågade handlingar. Ingen av de resor som gjorts av vår församling har blivit föremål för fördjupad granskning eller extra uppmärksamhet, utan allt har varit i sin ordning. Församlingen har blivit granskad och inget fanns att anmärka på.(2016-05-31)


Nils-Henrik Nilsson

I mars 2016 kom beskedet att vår kyrkoherde Nils-Henrik Nilsson, på eget initiativ och av personliga skäl, beslutat att lämna sitt ämbete som präst och därmed avsluta sitt uppdrag i Adolf Fredriks församling.

Vi tackar Nils-Henrik för hans gärning i församlingen under 10 år och önskar honom allt gott i framtiden!


Konferens och uthyrningsverksamhet!

Läs mer om konferenser och uthyrning av församlingslokaler. Se bilder och kontaktvägar!

 

Kulturnatt

Välbesökt Kulturnatt 23 april 2016 kl 18–24

Tack till alla som kom till Adolf Fredriks kyrka under Kulturnatten!

Kulturnatten

 

Biljetter

Förköp av biljetter hos vår samarbetspart www.biljettnu.se

logotyp

 

Tisdagsträffen i vår

Vi träffas varannan tisdag kl 13.00–14.30 i församlingshuset, Kammakargatan 30.
Vårens program kommer här inom kort!
(20170112)

Hjärtligt välkomna till tisdagsträffen
Det serveras lättare förtäring till en kostnad av 30 kr. Tips om programpunkter mottages gärna! Ansvarig: diakon Annika Persson
annika.b.persson@svenskakyrkan.se
Tel 08-402 04 82


Kyrkostyrelsen ger i år ytterliga fem miljoner kronor till Svenska kyrkans internationella arbete och den globala flyktingsituationen. Pengarna förstärker det humanitära arbetet för flyktingar och internflyktingar i Mellanöstern, Europa och Afrika. (2016-06-21)

Läs mer här!


Stockholm Pride festival 25/7–31/7 2016Svenska kyrkan hade ett tält i Prideparken . Diakon Annika Persson i Adolf Fredriks församling fanns på plats som vår representant under prideveckan. På hemmaplan hade vi egna aktiviteter – samtidigt som regnbågsflaggan vajade över församlingshusets entré.

prideflagga

Läs mer!!

 

Vill du hjälpa till/vara medmänniska?

I Adolf Fredrik finns en grupp unga vuxna som träffas här kontinuerligt. Dessa personer lever under tuffa villkor och i utsatthet i Stockholm. De har också en mycket svag ekonomi. En del väntar på besked om uppehållstillstånd. Man kan hjälpa till genom att lämna gåvor och ekonomiska bidrag till den här gruppen. Det kan vara SL-kort, obrutna hygienartiklar, matbidrag, ett rum för utlåning eller annat som man kan tänkas behöva och som gör att livet underlättas. Kontakta Annika Persson, diakon. Annika Millde, präst. Lovisa Tengelin, församlingspedagog om du har möjlighet att stödja dessa människor och bidra med goda idéer.
Till kontaktsidan

 

Fastekampanjen 2016!

2016 års fastekampanj "För allas rätt till mat" pågick 7 februari–20 mars.

Det finns mat till alla. Ändå får 795 miljoner människor inte tillräckligt att äta. Det är oacceptabelt.

Välj hur du vill stödja vårt arbete

Stort tack till alla givare och medverkande. 32 467 342 kr har samlats in i kampen mot hungern i världen!

www.svenskakyrkan.se/fastekampanjen


Rumänien - Stöd romer som lever i utsatthet

Läs om hur du kan hjälpa på Svenska kyrkans hemsida

 

Barn & familj 2017

 Öppen förskola på onsdagar.
 Tjejgruppen på torsdagar.
 Adolf Fredriks kyrkas barnkörer på måndagar.

Till sidan Barn & familj


Panelsamtal "Gör inte skillnad på människor" våren 2016

Läs här!

www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/gor-inte-skillnad-pa-manniskor
Kontakt Monika Backlund Informatör i Adolf Fredriks församling, monika.backlund@svenskakyrkan.se • 070-962 65 13.


Läs om allt som händer för ungdomarna!

Ledarutbildning, Ungdoms- och Ledarresor & "Tisdagschill" Läs mer under Ungdom!

Om konfirmationsläsningen 2016–2017. Läs mer under Konfirmation!

 

Sjung i kör!

Adolf Fredriks församlings barn- & ungdomskörer provsjunger inför 2017!

Dirigent och körledare • Christoffer Holgersson

Mer information om körerna och deras verksamhet och digitalt anmälningsformulär!

Intresseanmälan och bokning av tid:
christoffer.holgersson
@svenskakyrkan.se

 

Vad vet du om Norrmalm?

Bor du i Birkastan, Sibirien, Vasastan eller på Norrmalm? Är du nyfiken på hur livet levdes förr och hur man försörjde sig här? Kom med och ta reda på mer om Norrmalms historia! Välkommen!

Norrmalm

Historiegruppen träffas i församlingslokalerna på Kammakargatan 30. Träffar var tredje vecka på torsdagar kl 13–14.30. Första mötet är den 26/1, därefter 16/2, 9/3, 30/3, 20/4 och 11/5 . Gruppens medlemmar är aktiva i egna studier av det historiska Norrmalm. Du som är intresserad av Norrmalms historia – kom med och ta reda på mer Kontakt och frågor: Leif Stenudd 070-740 04 60& Leif Eklund 076-910 19 14.
Läs mer! Se Historiegruppens egen fina hemsida och ta del av deras arbete i texter och bilder! Hemsida Historiska Norrmalm!
Dagens samhälle vilar på det som fanns igår. Vi bygger framtiden i dag.


"Gör inte skillnad på människor"

Gör inte skillnad på människor är biskop Eva Brunnes valspråk.
Det är hämtat från Jakobs brev 2:1. Det uttrycker den jämlika människosyn som präglar kyrkan och påminner om vårt ansvar i samhället och världen.
Läs mer på Stockholms stifts hemsida

 

Manifest

Vi tror på en gemensam framtid!
Manifest för en ny tidsanda –
i migrationens, medmänsklighetens och mångfaldens tecken.

Läs manifestet!

(Manifestet finns att hämta i pappersform i bokbordet i Adolf Fredriks kyrka).

Bara så kan vi bygga en framtid tillsammans, grundad på kärlek, solidaritet och omtanke. Ett manifest för en ny tidsanda.
Sveriges kristna råd (SKR) 1 juli 2013
www.skr.org

 

Förköp till konserter

Vi samarbetar med Biljett Nu >

Biljett Nu

Det är enkelt att beställa och betala biljetterna på webben. Skriv bara ut bekräftelsen och ta med.

Biljetter kan också köpas i butiken på Klara Norra kyrkogata 13, öppet mån-fre kl 12–17. Tel: 0771-77 66 00.

Ev. återstående biljetter finns att köpa vid kyrkans entré 1 timme före konsert.

Välj kategori Kör/Klassisk! och arena Adolf Fredrik k:a, så får du upp alla våra evenemang.

Prenumerera på Nyhetsbrev hos
Biljett Nu >

Köp Luciakonserten på CD!
CD-skivan med Adolf Fredriks Ungdomskör finns att köpa hos

www.biljettnu.seoch i butiken på Bryggargatan 10, tel 0771-77 66 00 samt i Adolf Fredriks kyrka.

 

Kyrkoval

Klicka på respektive länkar för att se resultaten till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet eller gå in på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.

Valrostning


Sommarkampanj2013


Så kan du stödja Syriens barn.
Läs mer!


En dag i kyrkan
En berättelse om en dag i Adolf Fredriks kyrka.

Text & foto: Helena Thorén

 

Delgivning

Adolf Fredriks församling söker gravrättsinnehavare på Adolf Fredriks kyrkogård.

Se annons!


Vi samarbetar med

sensus

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, kurser, utbildningar och kultur över hela landet. Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor. www.sensus.se

Se aktuella evenemang inom Svenska kyrkan i Stockholm!

Välkommen till Kulturidag.se

Kulturidag.se är Svenska kyrkan i Stockholm och Sensus kulturkalender. Här listar vi konserter, föredrag, utställningar, filmvisningar och mycket annat månad för månad. Det finns mycket att upptäcka.


Facebook

Till sidan Konfirmation!

 

Hela varlden

Ge din gåva här>

 

Hjärtstartare i Adolf Fredriks kyrka!

Nu har Adolf Fredriks församling gjort samma bedömning som många andra, d v s anslutit sig till dem som vill vara beredda att kunna hjälpa en medmänniska tillbaka till livet om ett hjärtstopp inträffar.

När kyrkan är fylld är cirka 800 personer samlade. Detta extra ansvar vill vi ta för våra kyrkobesökare.
Läs mer>

 

Skolhuset – på Adolf Fredriks kyrkogård

Vintern 2010

Skolhuset
Läs mer

 

Du betyder mer än du tror!

 

Du betyder...

Läs broschyren!

Varför ska jag vara med i Svenska kyrkan? Som medlem, vad får jag för mina pengar? Dessa frågor ställs ofta när medlemskapet i Svenska kyrkan kommer på tal.

Vi i församlingarna på Norrmalm i Stockholm har i en broschyr valt att vända på frågeställningen och talar i stället om varför medlemmarna är viktiga i kyrkan. Broschyren finns i kyrkorna Adolf Fredrik, Gustaf Vasa, S:t Matteus och S:t Johannes, Stefanskyrkan samt i församlingarnas övriga lokaler/kapell. Har du inte fått broschyren, men vill ha den, kontakta oss!

Bli medlem i Svenska kyrkan!

Om du av någon anledning inte tillhör Svenska kyrkan, kan du här ladda ner en inträdesblankett, som du skickar till den församling du är folkbokförd i.

 

Jourhavande präst

Behöver du tala med en präst mellan
kl 22-06? Ring 112! Läs mer >

Du kan även chatta med en präst måndag – torsdag kl 20-24 via denna länk.

Klicka här för att skriva ett digitalt brev till jourhavande präst. Du får svar på ditt digitala brev inom 24 timmar efter att du skickat det.

 

KALENDER
17 januari–5 februari

 

Vårprogram 2017

Vårprogrammet är under produktion (170112). Hemsidan kommer att uppdateras med vårens verksamhet under januari månad.


Läs julkort/program 2016 här!

Läs Höstprogrammet 2016 här!

 

Se aktuellt musikkalendarium!

Se foldern!

Konferens


Se aktuell verksamhet kommande veckor i kalendern nedan!

 

"Gör inte skillnad på människor"

Gör inte skillnad på människor är biskop Eva Brunnes valspråk.
Det är hämtat från Jakobs brev 2:1. Det uttrycker den jämlika människosyn som präglar kyrkan och påminner om vårt ansvar i samhället och världen.
Läs mer på Stockholms stifts hemsida

bild

Du kan även följa Stockholms stifts kampanj i sociala medier på #görinteskillnadpåmänniskor

 

Länk till Svenska kyrkans bönewebb


Tisdag 17 januari

12.15 Lunchmusik på orgel Per-Ove Larsson, orgel. Musik av Olsson, Andersson och Rosenberg. Fri entré. Se program

Onsdag 18 januari

12.15 Förbönsmässa Lena Olsson Fogelberg

13.30 Babygudstjänst Anna Levin, präst. Per-Ove Larsson, orgel.
Sedan Öppen förskola som är en träffpunkt för föräldrar med barn från 0 år. Stort lekrum. Möjlighet till fika och att värma mat. Ansvarig: Lovisa Tengelin. Kammakargatan 30. lovisa.tengelin@svenskakyrkan.se

Torsdag 19 januari

12.15 Mässa Ingemar Claesson

15.30 Tjejgruppen Tjejgruppen är en mötesplats för tjejer i årskurs 5 och 6. Vi pratar om saker som känns viktiga, får vara kreativa och har det mysigt. Anmälan till Lovisa Tengelin 08-402 04 77.

Söndag 22 januari

11.00 Högmässa Ingemar Claesson. Ensemble ur Adolf Fredriks kyrkas kammarkör. Kyrkkaffe.

 

Tisdag 24 januari

12.15 Lunchmusik på orgel Per-Ove Larsson, orgel. Musik av Bossi.
Fri entré. Se program

13.00 Tisdagsträffen Mat & prat. Tisdagsträffen inleds med en lättare gemensam lunch, sedan ett program. Det serveras lättare förtäring till en kostnad av 30 kr. Kammakargatan 30. Ansvarig: Diakon Annika Persson.

Onsdag 25 januari

12.15 Förbönsmässa

13.00 Öppen förskola som är en träffpunkt för föräldrar med barn från 0 år. Stort lekrum. Möjlighet till fika och att värma mat. Ansvarig: Lovisa Tengelin. Kammakargatan 30. lovisa.tengelin@svenskakyrkan.se

Torsdag 26 januari

12.15 Mässa

15.30 Tjejgruppen Tjejgruppen är en mötesplats för tjejer i årskurs 5 och 6. Vi pratar om saker som känns viktiga, får vara kreativa och har det mysigt. Anmälan till Lovisa Tengelin 08-402 04 77.

Söndag 29 januari

11.00 Högmässa Lena Olsson Fogelberg. AVE – Adolf Fredriks Vokalensemble. Kyrkkaffe.

 

Tisdag 31 januari

12.15 Lunchmusik på orgel Per-Ove Larsson, orgel. Musik av Franck.
Fri entré. Se program

Onsdag 1 februari

12.15 Förbönsmässa

13.30 Öppen förskola som är en träffpunkt för föräldrar med barn från 0 år. Stort lekrum. Möjlighet till fika och att värma mat. Ansvarig: Lovisa Tengelin. Kammakargatan 30. lovisa.tengelin@svenskakyrkan.se

Torsdag 2 februari

12.15 Mässa

15.30 Tjejgruppen Tjejgruppen är en mötesplats för tjejer i årskurs 5 och 6. Vi pratar om saker som känns viktiga, får vara kreativa och har det mysigt. Anmälan till Lovisa Tengelin 08-402 04 77.

Söndag 5 februari

11.00 Mässa för alla åldrar Anna Levin. Isabel Josephson. Christoffer Holgersson. Lovisa Tengelin. Adolf Fredriks kyrkas barn,- minior och diskantkör samt sångfåglarna. Kyrklunch. Psalmboksutdelning till församlingens 6-åringar. Anmäl om barnet vill ha en barnpsalmbok till: lovisa.tengelin@svenskakyrkan.se / 070-887 99 86 senast måndag 30 januari.

 

bild


"Gör inte skillnad på människor"

Gör inte skillnad på människor är biskop Eva Brunnes valspråk.
Det är hämtat från Jakobs brev 2:1. Det uttrycker den jämlika människosyn som präglar kyrkan och påminner om vårt ansvar i samhället och världen.

Läs mer på Stockholms stifts hemsida

Du kan även följa Stockholms stifts kampanj i sociala medier på #görinteskillnadpåmänniskor

Läs om församlingens satsning på panelsamtal kopplat till temat
"Gör inte skillnad på människor"

 

 

 

 

 

 


 

 

  


 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

Svenska kyrkans logotyp

Adolf Fredriks församling
Besöksadress: Holländargatan 16
Postadress: Box 3270
103 65 Stockholm
Telefon: 08-20 70 76